background

GELİŞMELER

Filo Kazalarını Önlemek İçin Stratejiler

10 Nisan, 2018

Filo kazaları iş güvenliği açısından tehlikeli ve aynı zamanda maliyetlidir. Filo verimliliğinin yitirilmesine ve şirketin büyük maddi kayıplar yaşamasına neden olmaktadır Şirket, hasar ve yaralanmalardan sorumlu tutulabilir. Kaza yapan araçların değiştirilmesi veya tamir edilmesi gerekir.

Bir çok kazaya genellikle sürücü hatası neden olur ama alınacak bazı önlemler ile bu kazalar büyük ölçüde önlenebilir. Birçok şirketin şirket içindeki motorlu taşıt kazalarının oranını azaltma ile ilgilenmesi şaşırtıcı değildir. Birçok çalışmada, filo yöneticilerinin motorlu taşıt kazalarını istatiksel olarak izlediklerini ve motorlu araç kazalarının oranını azaltmak için ciddi stratejiler belirlediklerini görüyoruz.

Filo yöneticileri sürücü ve filolarını motorlu taşıt kazalarından başarıyla korumak için aşağıdaki yollara güvenmişlerdir.

Farklı Ölçeklerdeki İhtiyaçlara Tek Tip Eğitim Her Zaman Cevap Vermez

Birçok filo yöneticisi, sürücünün yeteneklerini ve genel yol farkındalığını arttırmayı amaçlayan defansif sürüş kursları gibi zorunlu eğitimlere ihtiyaç duymaktadır. Her motorlu taşıt kazasını önlemek imkansız olabilir ama güvenlik politikalarının sıkı bir şekilde uygulanmasının ardından sağlam bir sürüş güvenliği eğitimi birçok kazanın meydana gelmesini engelleyebilir. Sürüş güvenliği eğitim programları sadece yeni sürücüler için değil, sürekli olarak yenilenen ve yeni düzenlemelerin deneyimli sürücülere de aktarıldığı (örneğin şerit değişiklikleri ve geçiş, defansiv sürüş gibi) bir düzende proaktif olarak yapılmalıdır. 

Kısa vadede standartlaştırılmış bir güvenlik eğitim programına yatırım yapmak bireysel sürücüye uyarlanmış bir program kadar etkili olmayabilir. Herkes farklı bir hızda  farklı şekilde öğrenir ve farklı sürüş zaafiyetlerine sahip olabilir. Standartlaştırılmış bir programın sınırlamalarını anlayarak, sürücülere, kendi becerilerini geliştirmeleri  için bireyselleştirilmiş bir güvenlik eğitim programı daha doğru olabilir.

Yönetim Güvenlik Algısına Sıkı Sıkıya Bağlı Kalmalıdır

Şirket içerisinde güvenlik kültürü oluşturmak en önemli unsurlardan biridir. Çoğu zaman şirketler, güvenliği bir üst öncelik olarak ele almazlar ve ancak şirketlerinin itibarına hizmet ettiğinde dikkate alırlar.

İyi bir güvenlik kültürünün oluşturulması söz konusu olduğunda tutum önemlidir ve filo yönetiminin örnek teşkil etmesi gerekir. Birçok filo yöneticisi, sürücülerin güvenlik kültürüne tam olarak inanabilmeleri için, filo yönetiminin güvenli sürüş politikalarına sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini, kurum içinde güvenlik kültürü odaklı iletişim kurulması gerektiğini ve güvenli sürüş eğitimleri ile sürücülerin eğitilerek sağlam temellere dayanan uygulamalar olması gerektiğini belirtmiştir.

Bu konu, yönetimin iyi sürücü davranışlarını teşvikler veya benzeri programlar yoluyla ödüllendirmek ve kötü sürüş alışkanlıklarına sahip sürücülere yönelik iyileştirmeler için gerekli önlemleri alması gerektiği anlamına gelir. Filo yönetimi de işe alma uygulamaları sırasında kurumsal güvenlik kültürüne önem vererek bu konudaki bağlılığını gösterebilir.

Örneğin, kurumun sıkı bir sürüş güvenliği kültürünü önemsediğini aktarmak için kırık sinyal veya kuyruk lambası gibi trafik hatalarında cezalar belirleyebilir. Sürücüler, küçük suçların ciddiye alındığını ve iyi güvenlik kontrolleri uygulandığını bilirlerse, dikkatli bir şekilde sürmeleri daha olasıdır.

Diğerleri, potansiyel sürücülerin farklı yol koşullarına, strese ve trafiğe nasıl tepki vereceğini görmek için işe alma sürecinde sıkı ve uzun yol testleri yapabilir.

Yorgunluk kontrol

Yönetimin sürücü güvenliğini önemsediğini çalışanlara aktarabilmesinin bir başka yolu da, özellikle sürücülerdeki yorgunluğu kontrol ediyor olmasıdır. Siparişleri veya ürün teslimatlarını  daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde sunma konusunda artan rekabet baskısı (örneğin, aynı gün içinde veya bir gün içinde teslimat), güvenli olmayan sürüş uygulamalarına yol açabilecek makul olmayan beklentilere neden olabilir.

Örneğin, taşımacılık ve ulaştırma şirketleri, zamanında teslimat taleplerini karşılamak için sürücüleri kış aylarında yaz programlarını yürütmeye zorlayabilir. Sürücüler, gelirlerini kaybetme korkusu nedeniyle şirketlerin program taleplerini karşılamak için baskı altında kalabilirler.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre, sürücü yorgunluğu kamyon kazalarının ilk beş nedenlerinden biridir. Bu sürpriz olmamalıdır, çünkü yorgunluk daha yavaş reaksiyon sürelerine ve durumları doğru değerlendirme kabiliyetinin azalmasına neden olur. Sürücü yorgunluğu tehlikelidir Çünkü sürücüler, genellikle çok geç oluncaya kadar, şeritlerin içine ve dışına sürüklendiklerinde ya da daha da kötüye gidene kadar, kendi yorulma düzeylerini doğru bir şekilde değerlendiremez ve hatta fark edemezler.

Yönetim tarafındaki sürücü yorgunluğuyla mücadele etmenin bir yolu, hizmet saatlerinin farkında olmak ve sürücülerin yoldaki zamanını kontrol etmektir. Sürücü yorgunluğunu izleyen ve anında sürücüyü uyaran sistemler de kazaları önlemede çok yararlı olabilmektedir.

 

Teknolojinin Faydaları

Ani hızlanma, sert frenleme, emniyet kemeri takmamagibi sürekli olarak güvenlik kurallarını ihlal eden sorunlu sürücüleri belirleyebilmek önemlidir. Bunun nedeni, daha fazla veriye sahip olma yolu ile sürücülerin davranışlarını daha iyi anlamayı ve onları hesap verebilir kılma yeteneğini, şirketin kaza oranlarını azaltabileceğidir. Aynı araştırma, çoğu filo yöneticisinin genel olarak telematik deneyimlerinden memnun olduklarını ve sürücü güvenliği için teknolojinin yararlarını doğruladıklarını tespit etmiştir.

Zayıf sürüş alışkanlıkları olan sürücüler tespit edildikten sonra yeniden eğitilebilirler. Ayrıca, bu tip teknolojiler şirketin iyi sürücüleri tanımlamasına ve performanslarını ödüllendirmesine de imkan verecektir.

Açık İletişim

Şoförlere işlerini nasıl daha güvenli yapabileceklerini sorun. Sürücülerle açık bir iletişim kanalına sahip olmak, filo kazalarını azaltmak için sürücülerden geri bildirim almak açısından önemlidir. Bu aynı zamanda sürücülerinize kendilerini değerli hissettirecektir. Ayrıca, şirketin güvenli sürüş politikasını sürücülerine hatırlatmak, düzenli bakım kontrolleri yapmak ve güvenli sürüş uygulamaları günlük ipuçları veya bültenler yayınlamak yararlı olacaktır.