Değerli Abonemiz, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum kapsamında mevcut abonelik sözleşmemizde araç takip cihazları ile elde edilen veriler bakımından güncelleme yapılması gereği hasıl olmuştur. Mevcut abonelik sözleşmenizin 4. maddesinin e) fıkrası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanunu’nun saklama sürelerine ilişkin güncel düzenlemeleri uyarınca, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

ABONE’ye sunulan hizmet kapsamında araç takip cihazlarından elde edilen veriler, 6 aylık periyodik dönemler halinde MOBİLİZ’in canlı (çevrimiçi) sisteminden silinecek olup bu verilerin yedeklenmesi ABONE’nin sorumluluğundadır. ABONE’ye sunulan hizmet kapsamında araç ve sürücü bazlı konum verileri ile cihazın desteklemesi durumunda yol bilgisayarı verileri, MOBİLİZ’in çevrimdışı sistemlerinde 2 yıllık süre ile saklanacaktır. ABONE’nin raporlama alt yapısına sahip olmasına rağmen gerekli yedeklemelerin yapılmaması halinde, önceki veriler periyodik olarak silindiğinden bu verilerle ilgili olarak MOBİLİZ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. MOBİLİZ’in sair hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili sair mevzuat kapsamında, son kullanıcıların erişemeyeceği ve tekrar kullanmayacağı şekilde yasal süreler dahilinde uygun yöntemler ile imha edilmektedir. ABONE’nin altı aylık veya iki yıllık geçmiş döneme ilişkin olarak herhangi bir rapor talep etmesi halinde, talebinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde raporlama yapılacaktır. ABONE’nin geçmiş döneme ilişkin raporlama talep etmesi halinde bu taleplerinden ilki ücretsiz olup bundan sonraki her rapor talebinin içeriği, dosya büyüklüğü, harcanabilecek zamana göre MOBİLİZ tarafından hizmet fiyatı belirlenerek ABONE ile paylaşılır. ABONE’ nin kabul etmesi halinde rapor hazırlanarak ABONE’ ye teslim edilir, ABONE’ nin kabul etmemesi durumunda hizmet verilmeyecektir.  

Mobiliz Test Logo

İletişim

TwitterFacebookInstagramYouTubeLinkedin

Mobiliz

HakkımızdaBlogİnsan KaynaklarıKVK ve Gizlilik