Tasarruf Hesaplayıcı

Araç filonuzla ilgili bilgileri giriniz.

USD/TRY NaN

Not 1: Ortalama tasarruf hesabında ilk yatırımın amortismanı 3 yıl olarak alınmıştır.

Not 2: Tasarruf oranı, aşağıdaki kalemlerde gerçekleşen müşteri deneyimlerinden elde edilmiştir:

1. Hız limitlerine uyum, ani kalkış, sert fren ve gereksiz rölantiden kaçınma

2. İş amacı dışı kullanımların en aza indirilmesi

3. Mesai dışı izinsiz özel kullanımların önlenmesi

4. Canlı trafik bilgisi ile yoğun trafik bölgelerinden sakınım

5. Kötü kullanım nedeniyle oluşan kazalar sonucu işgücü kaybının azaltılması

6. Araçlardaki aşınma ve buna bağlı bakım masraflarının azalması

7. Azalan hasara bağlı sigorta primlerinin düşmesi

Mobiliz Test Logo

İletişim

TwitterFacebookInstagramYouTubeLinkedin

Mobiliz

HakkımızdaBlogİnsan KaynaklarıKVK ve Gizlilik